Η Ιστορία της Εταιρείας, χρονολογείτε χρόνια, πίσω στο 1912.

Με σταθερά βήματα και συστηματικές επενδύσεις στις γνώσεις, στην τεχνολογία και στις διαπροσωπικές σχέσεις με κάθε “κρίκο” στον κύκλο των σχέσεων μας, η ανοδική πορεία της εταιρείας Σολέας δεν άργησε να φανεί.

Σήμερα, η εταιρεία έχει περάσει στα χέρια τη Τέταρτης Γενεάς απογόνων.

Με τον ίδιο ζήλο και πάθος στην αφοσίωση, στην ποιότητα και στην υγιεινή, η εταιρεία συνέχισε την ανοδική της πορεία και εξελίχθηκε σε ένα επιτυχημένο και καινοτόμο οργανισμό, εισαγωγής και εξαγωγής στην Κύπρο και σε άλλες χώρες