Από το 1912 και από γενιά σε γενιά, χιλιάδες σαλόνια, κουζίνες, εστιατόρια, αίθουσες κ.α, έχουν εμπιστευθεί και φιλοξενήσει στην καθημερινότητα τους, την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ και ΥΙΟΣ ΛΤΔ και τα προϊόντα της.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελούσε πάντοτε η τήρηση συστημάτων Διεύθυνσης Ολικής Ποιότητας, μέσω της συστηματικής και συνεχούς εκπαίδευση τους προσωπικού, της υιοθέτησης μοντέρνας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στους τομείς της παραγωγής, των πωλήσεων και της διαχείρισης, και της συνεχούς αναπροσαρμογής και βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών και μεθόδων.

Κατά τη διάρκεια των 107 χρόνων λειτουργίας μας και ανεξάρτητα από το πόσο μεγαλώνουμε, πάντα στηρίζουμε τους στόχους μας, τις αξίες μας και τις αρχές μας.