Από την εγκαθίδρυση της εταιρείας μας το 1912 μέχρι και σήμερα, χρέος μας αποτελεί η φροντίδα της κοινωνίας γύρω μας με σεβασμό στον πελάτη, τον εργαζόμενο και τον συνάνθρωπο μας.

Με πρακτικές και ενέργειες που αποσκοπούν στην φροντίδα του συνανθρώπου μας, επιδιώκουμε συστηματικά να υποστηρίζουμε τους τοπικούς οργανισμούς και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη με οικονομική και υλική βοήθεια.